Saturday, June 20, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 612

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮವೆಂದೇನೂ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಹಾವೇ. ಅಮೇರಿಕಾದ್ದೇ ಆಗಲೀ, ಇಂಡಿಯಾದ್ದೇ ಆಗಲಿ. ವಿಷಭರಿತ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದರೂ ನಂಜೇರುತ್ತದೆ.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages