Sunday, February 28, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು -ಮಧ್ಯಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು(ಭಾಗ4) -ರುಕ್ಮಿಣಿಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ | RukminiParinaya & Ujjaini

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ–4) - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ | Rukmini Parinaya and Ujjaini Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 4) - Rukmini Parinaya and Ujjaini Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 4) - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ: =========================== ರುಕ್ಮಿಣೀ ಪರಿಣಯ - ಕುಣ್ಡಿನಾಪುರ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿ – ಅವಂತಿ - ಮಹಾಕಾಲ ಲಿಂಗ, ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ, ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಾಲಯ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮ - ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಂತಿ ಖಂಡ - ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದೀ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, February 21, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 3) - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಥದಲ್ಲಿ | Sri Krishnana pathadhalli

ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 3) - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಥದಲ್ಲಿ | Sri Krishnana pathadhalli ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 3) - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಥದಲ್ಲಿ Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 3) - Sri Krishnana pathadhalli Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 3) - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಥದಲ್ಲಿ: =============== 1. ಮುಚುಕುಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ 2.ಪ್ರವರ್ಷಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನೋಡನೆ ಸಮರ 3. ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮನೋಭಾವ 4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಪುರುಷತ್ವ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, February 14, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-ಮಧ್ಯಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು(ಭಾಗ–2)- ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ | Sri Ramana Vanagamana pathadalli

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 2) - ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 2) - Sri Ramana vana gamana pathadalli Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 2) - ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ======================= 1. ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಪಂಚವಟಿಯ ವರೆಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ವನಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 2. ಚಿತ್ರಕೂಟ - ಭರತ ಪಾಡುಕಾಪ್ರಸಂಗ - ತತ್ಸಂಬಂಧಿ ತೀರ್ಥಗಳು , ಅತ್ರಿ-ಅನಸೂಯಾ ಆಶ್ರಮ 3. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - ವಿರಾಧ ವಧ - ವಿರಾಧ ಕೂಪ 4. ಶರಭಂಗ ಮುನಿಗಳ ವೃತ್ತಾಂತ - ಸುತೀಕ್ಷ್ಣರ ಆಶ್ರಮ 5. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ 6. ಪಂಚವಟಿ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, February 7, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು | Madhya Bharathada Teerthagalu (Part 1)

ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು | Madhya Bharathada Teerthagalu Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 1) Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು ===================== ** ಮಧ್ಯಭಾರತ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ** ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಾನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ? ** ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ** ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ - ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಉಗಮದಿಂದ ಸಂಗಮದವರೆಗೂ ಭಾರ್ಗವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೀರ್ಥಗಳು ** ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages