Sunday, April 25, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 4) - ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ | Kolluru Mookambika

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 4) - ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ | Kolluru Mookambika Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 4) - Kollur Mookambika Discourse by: Vidwan Narasimha Bhat ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 4) - ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರವಚನ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ Speaker profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-narasimha-bhat.html ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ | Kolluru Mookambika ====================================== * ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಇರುವ ಸಾಧನ ದೇವಾಲಯ * ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಸಾರುವ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ * ಆದಿ ಶಂಕರಾಚರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೇವೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ * ಪ್ರಕೃಮಾತೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ. * ಸುಷುಮ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂಭವಿಶಕ್ತಿಯೇ ಕುಂಡಲಿನಿ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, April 18, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 3) - ಗೋಕರ್ಣ | Gokarana

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 3) - ಗೋಕರ್ಣ | Gokarana Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 3) - Gokarana Discourse by: Vidwan Narasimha Bhat ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 3) - ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರವಚನ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ Speaker profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-narasimha-bhat.html ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣ (Gokarana) ======================= - ಮಹಾಬಲನ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರ. - ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯಸ್ಥಳ. - ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತು ಪುರಾಣದ ಪುರಾವೆ ಇದೆ, - ಗೋಕರ್ಣ- ಗೋವಿನ ಕರ್ಣದಂತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು - ತಮೋಗುಣದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶಿವನ ನೆಲೆ. - ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿರುವ, ಏಕೈಕ ಆತ್ಮಲಿಂಗ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, April 11, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ | Sringeri

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ | Sringeri Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 2) - Sringeri Discourse by: Sri Subramanya Somayaji ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ರವಚನ: ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-bu-subramanya-somayaji.html ಶೃಂಗೇರಿ (Sringeri) ============== * ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪುರಾತನ ಐತಿಹ್ಯ * ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ-ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠ * ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ * ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಸನ್ನಿಧಿ * ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, April 4, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 1) - Chidambaram Discourse by: Vidwan Sri Narasimha Bhat ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ ಪ್ರವಚನ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ Speaker profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-narasimha-bhat.html ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram =================== ** ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಾಲಯ ** ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ** ಚೋಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದೇವಾಲಯ ** ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ** ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸಕ್ತರಿಗಿದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ** ಪತಂಜಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ** ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿದಂಬರ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages