Thursday, May 7, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 568

ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಷ್ಟೋ ದುಡಿಮೆಗಳು ಪರಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂತೆಯೇ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾದವಳು ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಾಂಶ ಪಚನಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳಿಗೆ, ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಅಂಗಗಳ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳಲ್ಲವೇ! ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದೆ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages