Sunday, September 13, 2020

Sri Sri Shankaracharyara Stotra Sahithya - Kashika Panchaka Stotram

Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) - Pravachana ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಾಶೀಕಾಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ: ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ನಂಜನಗೂಡು (~3 mins) 00:00:23 ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ: ಡಾ. ಮೀರಾ ಕಣ್ಣನ್ (~4.5 mins) 00:03:14 ಪರಿಚಯ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ (~2.5 mins) 00:17:52 ಪ್ರವಚನ : ವಿದ್ವಾನ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ (~50 mins) 00:10:46 ಅವಧಿ: 60 mins Sri Sri Shankaracharyara Stotra Sahahithya - Kashika panchaka stotram Veda Mantra: Dr. Suresh Nanjangud (~3 mins) 00:00:23 Music: Dr. Meera Kannan (~4.5 mins) 00:03:14 Introduction: Subrahmanya Somayaji (~2.5 mins) 00:17:52 Discourse: Vidwan Narasimha Bhat (~50 mins) 00:10:46 Total Duration: 60 mins

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages