Monday, September 7, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 691

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾವಿಗ್ರಹ, ದೇವರ ಮುಂದಿರುವ ದೀಪ, ಘಂಟಾನಾದ, ವೇದಘೋಷ, ಭಗವತ್ಕಥಾ ಪ್ರವಚನ, ವೀಣಾ-ವೇಣು-ಮೃದಂಗಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳು-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೂರಾರು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages