Sunday, November 15, 2020

Bharatheeya Samskruthi mattu adara vyapthi | ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 36 (Part - 1) - Bharatheeya Samskruthi mattu adara vyapthi Discourse: Dr. C. R. Ramaswamy Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-cr-ramaswamy.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 36 (ಭಾಗ - 1) - ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರವಚನ: ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ || ಶ್ರೀಃ || * ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು? 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? * ವ್ಯಾಪ್ತಿ - ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ವೃತ್ತಿ-ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದವು: ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು - ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಟ್ಟಿ * ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳು: ಉತ್ಥಾನ, ಸ್ನಾನ, ವಸ್ತ್ರ-ವಿನ್ಯಾಸ, ಪುಂಡ್ರಧಾರಣೆ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ, ಪೂಜಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಪೂಜಾ ಪರಿಕರಗಳು, ಆಹಾರ - ತಯಾರಿಕೆ, ಸೇವನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ, ಆಹಾರ-ಆರೋಗ್ಯ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ - ಮಹರ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ * ಜೀವನ ವಿಧಾನ - ಪುರುಷಾರ್ಥಮಯ ಜೀವನ * ವಾರ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು - ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ......ವಿವಾಹ ಪಿತೃ ಕರ್ಮಗಳು ದೇವಾಲಯ, ತೀರ್ಥ-ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ * ಸಮಾಜ - ರಾಷ್ಟ್ರ - ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ - ರಾಜ ದಂಡ * ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ - ವಿರೂಪ - ಕಾರಣಗಳು: ವಿರೂಪದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ - ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages