Friday, March 20, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 520

ಸೀನು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ನೆಗಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಲೈಟಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರಬೇಕು. ಕೊಡೋ ಟೈಮನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಕಾಲವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages