Thursday, August 13, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 666

ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಬೆಳೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಳಗೆ ಹಾಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಕುಚಪ್ರದೇಶದ ದ್ವಾರವೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದ ಹಾಲನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages