Thursday, March 30, 2023

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷವಿದೆ ಎಂದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿದರೆ  ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ೧/೧೦೦೦೦೦ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಕ್ಷ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಐಂದ್ರಿಯಿಕವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದೆವು, ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥ  ಬರೆದೆವು ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕವಾದ ಜೀವನವು, ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವು, ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages