Thursday, October 6, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಾಸವಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಸನಾತನ ಆರ್ಯ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages