Sunday, February 7, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು | Madhya Bharathada Teerthagalu (Part 1)

ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು | Madhya Bharathada Teerthagalu Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 1) Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು ===================== ** ಮಧ್ಯಭಾರತ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ** ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಾನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ? ** ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ? ** ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ - ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಉಗಮದಿಂದ ಸಂಗಮದವರೆಗೂ ಭಾರ್ಗವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೀರ್ಥಗಳು ** ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages