Sunday, February 14, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-ಮಧ್ಯಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು(ಭಾಗ–2)- ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ | Sri Ramana Vanagamana pathadalli

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 2) - ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 2) - Sri Ramana vana gamana pathadalli Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 2) - ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ವನ ಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ======================= 1. ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಪಂಚವಟಿಯ ವರೆಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ವನಗಮನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 2. ಚಿತ್ರಕೂಟ - ಭರತ ಪಾಡುಕಾಪ್ರಸಂಗ - ತತ್ಸಂಬಂಧಿ ತೀರ್ಥಗಳು , ಅತ್ರಿ-ಅನಸೂಯಾ ಆಶ್ರಮ 3. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - ವಿರಾಧ ವಧ - ವಿರಾಧ ಕೂಪ 4. ಶರಭಂಗ ಮುನಿಗಳ ವೃತ್ತಾಂತ - ಸುತೀಕ್ಷ್ಣರ ಆಶ್ರಮ 5. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ 6. ಪಂಚವಟಿ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages