Sunday, January 17, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಋಷಿಗಳು ಕಂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಯಾರು? | Rishigalu kanda Bharatha maathe yaaru

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಋಷಿಗಳು ಕಂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಯಾರು? | Tirthakshetragalu - Rishigalu kanda Bharatha maathe yaaru Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 6) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Rishigalu kanda Bharatha maathe yaaru ? Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 6) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಋಷಿಗಳು ಕಂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಯಾರು ? ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಯಾರು ? ============================= - ಒಳ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ ; ಒಳ ಆತ್ಮರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ. - ಋಷಿಗಳು ಹೊರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ವಾಕ್, ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀ ದೇವಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. - ವಾಕ್ಕಿನ ಮೂಲ ಒಳ ಭಾವವನ್ನೂ, ಆತ್ಮಸೂರ್ಯನನ್ನೂ, ದಿವಿಯನ್ನೂ ತಂದೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. - ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಬೇಲೂರಿನ ನಾಟ್ಯ ಭಾರತಿಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯಾಗಿ ವಂದಿಸಿದ್ದರು.

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages