Sunday, February 28, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು -ಮಧ್ಯಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು(ಭಾಗ4) -ರುಕ್ಮಿಣಿಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ | RukminiParinaya & Ujjaini

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ–4) - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ | Rukmini Parinaya and Ujjaini Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 37 (Part - 7) - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Madhya Bharathada Teerthagalu (Part - 4) - Rukmini Parinaya and Ujjaini Discourse by: Dr. Mohan Raghavan Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-mohan-raghavan.html ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 37 (ಭಾಗ - 7) - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ – 4) - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರವಚನ : ಡಾ|| ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ: =========================== ರುಕ್ಮಿಣೀ ಪರಿಣಯ - ಕುಣ್ಡಿನಾಪುರ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿ – ಅವಂತಿ - ಮಹಾಕಾಲ ಲಿಂಗ, ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ, ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಾಲಯ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮ - ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಂತಿ ಖಂಡ - ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದೀ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages