Thursday, June 1, 2023

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಮಹಾಧ್ಯೇಯಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನುಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಸತ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ಬಾಳಾಟ ಮಾಡಲನುಗುಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages