Sunday, April 11, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ | Sringeri

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ | Sringeri Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 2) - Sringeri Discourse by: Sri Subramanya Somayaji ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 2) - ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ರವಚನ: ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-bu-subramanya-somayaji.html ಶೃಂಗೇರಿ (Sringeri) ============== * ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪುರಾತನ ಐತಿಹ್ಯ * ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ-ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠ * ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ * ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಸನ್ನಿಧಿ * ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages