Sunday, April 4, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 39 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 1) - Chidambaram Discourse by: Vidwan Sri Narasimha Bhat ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 39 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 1) - ಚಿದಂಬರಂ ಪ್ರವಚನ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ Speaker profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/mr-narasimha-bhat.html ಚಿದಂಬರಂ | Chidambaram =================== ** ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಾಲಯ ** ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ** ಚೋಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದೇವಾಲಯ ** ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ** ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸಕ್ತರಿಗಿದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ** ಪತಂಜಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ** ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿದಂಬರ

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages