Sunday, March 14, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ -2) - ದ್ವಾರಕ | Dwaraka

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ -2) - ದ್ವಾರಕ | Dwaraka Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 38 - Pradeshika Teertha Kshetragalu - Pashima Bharathada Teerthagalu (Part - 2) - Dwaraka Discourse by: G. Nagaraj ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 38 - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ 2) - ದ್ವಾರಕ ಪ್ರವಚನ : ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾಗರಾಜ Speaker profile: https://articles.ayvm.in/2021/03/nagaraj-gundappa_12.html ದ್ವಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರ: ======== * ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ * ದ್ವಾರಕೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ * ಭೇಟ್ ದ್ವಾರಕ, ಗೋಪಿಕಾ ತಾಲವ್, ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಾಲಯ * ನಾಗೇಶಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ * ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages