Thursday, June 16, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಅವು ತೃಪ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಜ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಬಾಳಾಟ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಘರ್ಷಣೆ ಬರುವುದು ಉಂಟು. ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಇಹದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರದ ಚಿಂತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages