Sunday, August 8, 2021

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 9) - ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯ - 3 | Srirangam Devaalaya - 3

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 9) - ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯ - 3 | Srirangam Devaalaya - 3 ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಂ (AYVM), ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 40 - ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ತೀರ್ಥಗಳು (ಭಾಗ - 9) - ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯ - 3 ಪ್ರವಚನ: ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಸಿ.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM), Bangalore. Bharatheeya Samskruthi Karyagara - 40 - Dakshina Bharathada Teerthagalu (Part - 9) - Srirangam Devaalaya - 3 Discourse by: Sri Dr. Sri Ramaswamy Speaker Profile: https://articles.ayvm.in/2019/02/dr-cr-ramaswamy.html ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯ - 3 ------------------------------------ # ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವೀರ-ಭಕ್ತರಾದ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನು? # ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂತಹುದ್ದು? - ರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಯಾಮುನರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಮುಖನ ಮೇಲೆ.... # ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾ ದೇವಿಯು ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ? # ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರ ಕೊಡುಗೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಕೃಪೆ | Images courtesy: ---------------------------------------------- https://srirangam.org/ https://www.tamilbrahmins.com/ https://naadopaasana.co.in/

Watch this video in - YouTube


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages